Nieuws
‘Wie wordt er Kampioen in 2013?’
Ajax
Feyenoord
PSV
Vitesse

Van den Herik spreekt


 
Van den Herik vindt zichzelf niet schuldig aan de financiele malaise bij Feyenoord. Hieronder de complete tekst van zijn verklaring:Als verklaring voor de bijzonder zorgelijke financiële omstandigheden bij Feyenoord wordt bij herhaling, doch zeer ten onrechte (waardoor ik mij helaas genoodzaakt voel te reageren), gewezen op de last van de schuldpositie in de jaren 2005/2006 en de soms hoge rente die daarvoor moest worden betaald.
Er wordt, bij de verdediging van het nieuwe beleid na mijn periode, echter voorbij gegaan aan de vermogenspositie zijnde het saldo van schulden en bezittingen. Deze was per 30 juni 2006 positief. Op dat tijdstip stonden er tegenover de schulden dus meer bezittingen.

Uit cijfers door Feyenoord verspreid, werd het seizoen per 30 juni 2006 afgesloten met een netto winst van 3.144.000 miljoen euro. Er was geen sprake van een negatief eigen vermogen. Een sluitende begroting voor het seizoen 2006/2007 had voor een verder financieel herstel moeten zorgen.
De totale balanswaarde van de spelersgroep bedroeg 14 miljoen per 30 juni 2006. Dat is ongeveer het bedrag waarvoor aan het eind van het seizoen 2006/2007 Royston Drenthe werd verkocht.

Hieruit blijkt ook in financieel opzicht het belang om structureel in de jeugdopleiding te investeren. Ook vandaag is dit nog steeds zichtbaar en waardoor – verstandig of onverstandig - kon worden besloten om talentenpools op te zetten.

De door mij midden ’80 jaren verstrekte leningen werden in delen vanaf begin jaren’90 terug betaald en uiteindelijk in 2004/2005 in z’n geheel afgelost. Het rente percentage dat daarbij in die jaren werd gehanteerd bedroeg Euribor plus 2%. Gemiddeld kwam dit neer op een rente percentage van 5%.
Terwijl ik de eerste opzet van de voetbalacademie zelf heb voorgeschoten kon ik de verdere uitbouw daarvan niet meer zelf financieren, ook omdat de eerste leningen (zie hierboven) nog niet waren afgelost. Mijn bedrijf dat de risicovolle financiering in Afrika overnam verkreeg voor de verdere financiering een lening van 9,4%.

Om fiscale redenen – er moet immers altijd een zakelijk belang worden aangetoond omdat dit soort financieringen anders worden aangemerkt als ‘’niet core business’’, waardoor aandeelhouders inkomstenbelasting moeten betalen - werd er bovenop de 9.4% banklening een toeslag berekend. Dit werd bepaald op 2.6% resulterend in een door te berekenen rente van totaal dus: 12%. De toeslag van 2.6% mag dan ook niet als woekerrente worden betiteld.
Trouwens als Feyenoord elders een lening tegen een lager rente percentage had kunnen afsluiten, was dit beslist gedaan.

Niet onbelangrijk: tijdens mijn voorzitterschap is nooit 1 euro rente in rekening gebracht en is er ook geen aflossing aan Feyenoord betaald! Ik wist, als zakenman, dat zich altijd een betere situatie zou aandienen ten bate van Feyenoord. De nieuwe leiders, die toegaven aan de emotie, hebben mij die mogelijkheid ontnomen. In die situatie – er zijn grenzen aan wat er van mij mocht worden verwacht – paste geen liefdadigheid meer. Iets dat onder normale omstandigheden wel zou zijn gebeurd.
Voor de vordering vanwege de door mij voorgeschoten juridische kosten inzake de zg. Fiod affaire wordt thans een rentepercentage berekend gelijk aan de wettelijke rente.

Er wordt thans door Feyenoord aangegeven dat er sprake is van een groot negatief eigen vermogen. Daarnaast is ook de exploitatie verre van sluitend en is er sprake van een negatieve kasstroom.

Dat moet op zich al grote zorgen baren, maar ook de gevolgen van de financiële crisis zullen ook in het voetbal steeds meer merkbaar worden en dus komt het vooral aan op de kwaliteit van de leiding met daarin naast de technische leiding een financieel expert die wel het métier kent, zowel nationaal als internationaal. Leiding die in staat moet zijn om met de nuchterheid van een ondernemer met de beschikbare geldmiddelen maximaal te presteren. In dat kader past geen regeling met de Belastingdienst zonder deze niet eerst aan de Wet te hebben getoetst.

8 maart 2009
Jorien Van den Herik


 

Print dit nieuws
Geplaatst op zondag 08 maart 2009
Onder: Artikelen

  Terug    Print

 

Serviced by eeZZy EeZZy Website vs. 5.9.1  ©2002-2018 FRIZZBEE Web Services